Advanced Java Programming


Opis kursa:

Objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao i upotrebu specifičnih Java biblioteka. Kurs obrađuje napredni objektni koncept, kroz generičke tipove i refleksiju, napredno rukovanje strimovima, nitima i grafikom.


Cilj kursa:

Osposobljavanje korisnika za praktičnu upotrebu Jave u realizaciji konkretnih rešenja. Korisnik se takođe osposobljava za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.


Sadržaj kursa:


1. Izgradnja i objavljivanje Java aplikacije

 •     Maven
 •     Ant
 •     Gradle
 •     Java web start
 •     Dokumentovanje java koda
 •     Testiranje (naprednije nego u java core: unit, performance...)


2. Napredno objektno programiranje

 •     Generičke klase
 •     Upravljanje događajima
 •     Refleksija
 •     Anotacije


3. Upravljanje stringovima i datumom

 •     String metode
 •     String buffering i string building
 •     Regularni Izrazi
 •     Prepisivanje toString metode
 •     Klasa Date

    
4. Ulaz izlaz

 •     Tokovi
 •     Pisanje fajlova
 •     Čitanje fajlova
 •     Object stream


5. Rukovanje mrežom

 •     Uvod u mrežu i mrežne protokole na aplikativnom nivou
 •     Upravljanje tcp soketima
 •     Upravljanje udp soketima
 •     Upravljanje http-om


6. Rad sa grafikom - java.awt

 •     Layout-i
 •     Awt kontrole
 •     Crtanje geometrije
 •     Manipulacija tekstom    
 •     Manipulacija slikama
 •     Štampa


7. Višenitno programiranje

 •     Uvod u niti
 •     Kreiranje višenitnih procesa
 •     Konkurencija i sinhronizacija
 •     Kreiranje asinhronih procesa

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.