Kurs Advanced JavaScript Programming and Ajax

Opis kursa:

Kurs obuhvata uvođenje polaznika u napredne tehnike JavaScript-a, kao i obučavanje za rukovanje asinhronim http zahtevima i odgovorima iz klijentskih aplikacija, rukovanje regularnim izrazima, XML-om i JSON-om, kao i za korišćenje poznatih JavaScript biblioteka.

Cilj kursa:

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za kreiranje "bogatih" web aplikacija uz pomoć JavaScript-a. Nakon slušanja i razumevanja ovog materijala, moći ćete samostalno kreirate klijentsku logiku web aplikacije, a bićete u stanju i da samostalno proizvodite aplikacije sa hi-end grafičkim korisničkim interfejsom i rukujete podacima uz pomoć AJAX tehnologije.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.