Advanced Services

Opis kursa:

Ovaj kurs vam pruža znanja i veštime kako da isplanirate, postavite i konfigurišete napredne servise ne Windows 2012 Serveru u mrežno okruženju većih razmera. Kurs između ostalih obrađuje i sledeće teme: napredno konfigurisanje mrežne infrastrukture i mrežnih servisa, aktivni direktorijum, upravljanje identitetima korisnika, upravljanje dozvolama i zabranama, klaster servisi, upravljanje rezervnim kopijama, oporavak od pada sistema.

Kurs pokriva obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-412.

  • Napredni mrežni servisi
  • Dinamička kontrola pristupa
  • AD DS sajtovi i replikacija
  • Active Directory Certification Services
  • Active Directory Rights Management
  • Load-balancing servera
  • Failover cluster servisi
  • Oporavak posle pada sistema

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.