Advanced Web Technics (HTML5 & CSS3)

Opis kursa:

U ovom kursu obrađuju se napredne tehnologije web dizajna i Front-end razvoja sajtova. Akcenat je na novim tehnologijama, prvenstveno na HTML5 i CSS3, koje umnogome menjaju način rada. Tokom kursa proučavaju se novi pristupi i upotreba HTML i CSS jezika kada je reč o funkcionalnostima koje su potrebne kako danas, tako i u godinama koje dolaze.

Cilj kursa:

Cilj kursa je nadogradnja osnovnih znanja web dizajna i osposobljavanje korisnika za adekvatno i pravilno primenjivanje naprednih tehnologija u web dizajnu. Po završetku kursa, korisnik će biti sposoban da samostalno primenjuje napredne HTML i CSS tehnike, ali i da pravilno odlučuje o pristupu i načinu izrade sajtova za konkretne situacije.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.