Animation (Flash)

Opis kursa

Na kursu se savladava Adobe Flash program, uz čiju pomoć se kreiraju proste i složene animacije. Takođe, radi se i na animiranim projektima koji se dalje mogu iskoristiti kao delovi web prezentacija ili kao samostalni animirani filmovi.

Sadržaj kursa

 • Uvod u Flash
 • Radno okruženje Flasha
 • Timeline, Framerate, animacija i vreme
 • Simboli u Flashu
 • Karakteristike simbola i njihova upotreba
 • Kreiranje simbola
 • Frame i Keyframe
 • Kreiranje animacije, vrste Tweena i Easing
 • Animacija po putanji
 • Kreiranje animacija u Flashu
 • Eksportovanje Flash fajlova

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.