Apache Web Server Administration

Opis kursa:

Apache Web Server Administration predstavlja kurs koji služi budućim administratorima web servisa, kao i programerima u PHP skript jeziku kao pomoć pri savladavanju Apache Web Server-a, trenutno najkorišćenijeg programa u te namene. Bez obzira da li će se koristiti kao osnova za konfigurisanje produkcionog servera za hostovanje web prezentacija ili za obezbeđivanje standardne razvojne okoline za programiranje web aplikacija, ovaj kurs obuhvata sve mogućnosti Apache-a, uz konstantan osvrt na sigurnost samog servera na kome će raditi.

Cilj kursa:

Po uspešnom savladavanju kursa Apache Web Server Administration, polaznik će biti u stanju da samostalno instalira, konfiguriše i zaštiti Apache Web Server, bez obzira u koje će svrhe služiti, kao razvojna okolina za razvoj web aplikacija ili kao produkcioni server za hostovanje web prezentacija. Takođe, savladaće i kompletan proces kompajliranja Apache Web Servera iz source koda, proces updateovanja, podešavanja za optimalan rad, kao i instaliranje i korišćenje najpoznatijih programa koji pretpostavljaju Apache Web Server za osnovu pod kojom rade.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.