Application Interface Design-WPF Programming

Opis kursa

Windows Presentation Foundation (WPF) je nova tehnologija za upravljanje novim, vizuelno naprednim Windows i Web aplikacijama. WPF predstavlja grafički podsistem .NET Framework-a 3.0 i direktno je povezan sa XAML-om. Obezbeđuje konzistentan programski model za izgradnju aplikacija i jasnu razliku između korisničkog interfejsa (UI) i Business logike. Cilj kursa je upoznavanje sa arhitekturom WPF-a, XAML-om i alatima za razvoj WPF aplikacija.

Sadržaj kursa:

 • LAYOUT osnove
 • Uvod u XamlPad
 • Upotreba Canvas Panel-a, StackPanel-a, WrapPanel-a, GridPanel-a
 • Rad sa marginama
 • Definisanje redova i kolona, dodeljivanje objekata kolonama, Grid Splitter
 • WPF Kontrole
 • Rad sa ograničenjima (Border), upotreba slike, tekst blokova, kontrole i dugmad
 • Upotreba Scroll Viewer-a i Tool Tips-a, Item kontrola i List Box-eva
 • Upotreba Tab Control-a, rad sa menijem, Rich Content
 • Databinding & Resources
 • Control Templates
 • WPF vizuelne mogućnosti

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.