AutoCAD Architecture

Opis kursa:

Na ovom kursu se obrađuju osnovne alatke za rad u programu AutoCAD Architecture, među kojima su modelovanje i prikaz elemenata, zatim crtanje planova i proračun površina.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da osposobi polaznike za osnovni prikaz arhitektonskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz u softverskom programu AutoCAD Architecture.

Sadržaj kursa:

Osnove Autodesk Architecture

  • pregled osnovnih alatki

Elementi modelovanja

  • kreiranje ploča i ljuski
  • kreiranje greda
  • kreiranje unutrašnjih particija (zidovi i stubovi)
  • vrata i prozori
  • stepenište
  • temelji

Prikaz objekta

  • elementi projekta i planovi
  • proračun površina

Detalj

  • arhitektonski detalj

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.