Autodesk Inventor

Opis kursa:

Na kursu Autodesk Inventor, kroz teoriju i praktične vežbe, obrađuju se osnovne alatke za rad u programu Autodesk Inventor. Polaznici tokom kursa uče modelovanje, prikaz mašinskih crteža i digitalnih prototipova, kao i načine prikazivanja kroz 2D crteže i 3D modele.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa principima modelovanja hibridnog parametarskog 3D modela i crtanja mašinskih detalja.

Sadržaj kursa:

Uvod u Autodesk Inventor

  • pregled osnovnih alatki
  • pravljenje digitalnog prototipa

Ponašanje

  • asocijativno ponašanje delova
  • asocijativno ponašanje skupa
  • asocijativno ponašanje crteža

Podaci

  • rad sa crtežima
  • organizacija podataka

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.