Building Game Applications for iOS /OpenGL ES

Opis kursa:

Upoznaćete se sa osnovnim aspektima GLKit framework-a, koji obezbeđuje biblioteke potrebne za kreiranje aplikacija koje koriste OpenGL ES 2.0, ali i sa nešto jednostavnijim, open-source framework-om cocos2d, a sve to u cilju osposobljvanja polaznika za razvoj igrica za iOS platforme. Upoznaćete se sa osnovnim koracima kreiranja igrice, naučićete kako da pravite efektivan i intuitivan interfejs za igrice, kako da dodate zvuk u igricu pomoću OpenAL-a, kako da kreirate animacije, kako da kreirate objekte u igrici, ali i kako da im dodelite funkcionalonsti.

Cilj kursa:

Upoznavanje korisnika sa OpenGL ES i cocos2d framework-ovima i osposobljvanje korisnika za razvoj igrica za iOS platforme.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.