Building Network Infrastructure

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je sticanje znanja o planiranju i dizajniranju osnovnih mrežnih servisa. Na ovom kursu obrađuju se, između ostalih, oblasti planiranje i raspoređivanje IP adresa, projektovanje DNS-a i WINS-a. Program ovog kursa pokriva MCITP: EA ispit: 70-647.

Sadržaj kursa

  • Opis ključnih komponenti dizajna mrežne infrastrukture
  • Opis dizajna mrežne sigurnosti
  • Dizajn plana dodeljivanja IP adresa radnim stanicama i serverima
  • Dizajn mrežne topologije
  • Dizajn odgovarajućeg sistema razlučivanja imena uz osvrt na DNS
  • Optimizacija sistema razlučivanja imena, DNS-a i WINS-a
  • Dizajn Print servera u WIN serveru 2008
  • Projektovanje  visoke dostupnosti za aplikacije i servise

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.