Building Web Applications - PHP Programming

Cilj kursa

Cilj kursa je savladavanje skript jezika, pre svih PHP-a, što zajedno sa poznavanjem teorije web dizajna, HTML, JavaScript-a i baza podataka kao rezultat daje obučenog korisnika za kreiranjem potpuno funkcionalnih i interaktivnih web sajtova, povezanih na pripadajuću bazu podataka.

Sadržaj kursa

 • Internet protokoli (SMTP, IMAP, POP3)
 • Extended Markup language (XML)
 • Common Gateway Inteface (CGI)
 • PHP programiranje
 • Manipulacija fajlovima u PHP-u
 • Povezivanje PHP skripta sa SQL serverom
 • Objekto orijentisano progrmiranje u PHP-u
 • Database-driven web sajtovi
 • Softverski agenti
 • Internet agenti
 • Inteligentni agenti
 • Udaljeni pozivi procedura (RPC)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.