Business, graphics and multimedia applications

Cilj kursa: Savladavanje osnovnih kancelarijskih paketa i programa za obradu teksta, pripremu za štampu, tabelarne proračune i izveštaje, koji su najrašireniji vidovi programa koji se danas sreću u svim kompanijama. Upoznavanje polaznika sa osnovnim elementima multimedije i izrade multimedijalnih prezentacija.

 

Preduslov za polaganje: Nema.

Smer: Računarske nauke.

 

Sadržaj kursa:

          Kancelarijski paketi programa

          Programi za rad sa tekstom

          Programi za rad sa tabelama

          Programi za pregled dokumenata

          Programi za fax servise i komunikaciju

          Programi za upravljanje i manipulaciju dokumentima

          Vizualizacija, značaj vizuelne predstave

           Vektorska i rasterska grafika

           Programi za obradu slike

          Multimedijalni standardi (audio, muzika, grafika, slika, video, TV)

          Programi za multimedijalne prezentacije

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.