C# and ADO.NET Programming - Advanced Windows Form Technologies

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete znanja neophodna za korišćenje naprednih koncepata i tehnologija u .NET okruženju korišćenjem C# programskog jezika. Na kursu se obraćuju napredne teme vezane za C# programiranje. Ovladaćete radom sa podacima u diskonektovanom okruženju, upoznati se sa naprednim windows kontrolama, štampanjem i kreiranjem izveštaja, kao i korišćenjem naprednih tehnika u windows formama, poput implementacije drag-and-drop funkcionalnosti, kreiranja MDi aplikacija, globalizacijom i lokalizacijom. Takođe ćete savladati asinhrone programske tehnike, kreiranje vlastitih kontrola, a upoznaćete se i sa LINQ tehnologijom za rad sa podacima.

Sadržaj kursa

  • Programsko izvršavanje diskonektovanih operacija
  • Diskonektovane operacije u dizajn modu
  • Napredne windows kontrole
  • Štampanje iz windows forme
  • Napredne tehnike rada sa windows formama
  • Asinhrone programske tehnike
  • Korisničke kontrole
  • LINQ

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.