Cambridge International A/AS Level in Computing

Misija školovanja na programu Cambridge International Computing je priprema kandidata za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije software-a, od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja, testiranja i održavanja software-a. Školovanje podrazumeva rad na konkretnim projektima uskladjenim sa programima jednog od najpriznatijih svetkih univerziteta - Univerziteta Cambridge. 

Program Programming obuhvata niz tema iz oblasti razvoja algoritama, teorije programskih jezika, širokog spektra alata, jezika i tehnologija (Visual Studio, Visual Studio.NET, C++, C#, ADO.NET i dr.). Osim toga, polaznik se upoznaje sa bazama podataka, SQL programiranjem, softverskim inženjerstvom, testiranjem i evaluacijom software-a i dr.

Cilj programa je priprema kandidata za rad u

savremenom poslovnom svetu na širokom spektru poslova, od početnog nivoa programera do vrhunskog projektanta softverskih rešenja, kao i priprema za polaganje za jednu od najprestižnijih internacionalnih diploma - Cambridge International Diploma. 

Veštine kojima ćete vladati po završetku ovog programa su:

· programiranje - pisanje programa za različite svrhe i namene     
· rešavanje kompleksnih problema - prepoznavanje kompleksnih problema i sagledavanje relevantnih informacija za razvoj i evaluaciju opcija i primenu rešenja      
· critical thinking - korišćenje logike i rezonovanja radi prepoznavanja dobrih i loših strana alternativnih rešenja i pristupa      
· aktivno učenje - razumevanje uticaja novih informacija na trenutne i buduće probleme u smislu rešavanja i donošenja odluka
· troubleshooting - otkrivanje razloga operativnih grešaka i donošenja odluka po tom pitanju  

Tehnologija koju ćete savladati u toku ovog programa u vidu poznavanja programskih jezika, platforme i razvojna okruženja je:

· Microsoft Visual Studio
· Microsoft Visual Studio.NET
· Microsoft Visual SourceSafe
· Computer Associates ERwin
· Programski jezik C++
· Programski jezik C#
· ADO.NET tehnologija
· Tehnologije XML (eXtensible Markup Language) web servisa (HTTP, XML i SOAP)
· Upitni jezik TRANSACT-SQL
· MS SQL server
· MySQL server
· Microsoft Visio
· Microsoft Project

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.