Cambridge International Diploma Computing (A/AS level)

First Quarter

No.

CODE

COURSE

1

IIT

Information and Internet technology

2

AMP

Algorithms modeling and programming

3

OS

Operating systems

 

Second Quarter

No.

CODE

COURSE

4

DB

Database

5

CSA

Computer system architecture

6

OOP

Object oriented programming in C++

 

Third Quarter

No.

CODE

COURSE

7

CSS

Computer systems and software

8

CSP

C# i ADO.NET programming

9

SQL

SQL programming i administration

 

Fourth Quarter

No.

CODE

COURSE

10

STM

Software testing and maintenance

11

SI

Software engineering

12

P

Project

Upoznajte se sa veštinama i tehnologijama koje ćete poznavati po završetku ovog programa >>>

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.