Certified e-Learning Consultant

 

First Quarter

No.

CODE

COURSE

1

ECS

E-learning concept and solutions

2

DEM

Development of e-learning materials

3

EA

E-learning administration

 

Second Quarter

No.

CODE

COURSE

4

ECG

E-learning courseware guidance

5

EPI

E-Learning project implementation

6

NMDFI

New Media Design and Format Information

7

P

Project

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.