Certified IT Infrastructure Administration

First Quarter

No.

CODE

COURSE

1

OS

Operating systems

2

DB

Database

3

CSA

Computer system architecture

 

Second Quarter

No.

CODE

COURSE

4

CSP

Computer Networks

5

SQLA

SQL administration

6

NA

Network Administration

 

Third Quarter

No.

CODE

COURSE

7

SA

System Administration

8

NIP

Network Infrastructure protection

9

BNI

Building Network Infrastructure

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.