Cisco Network Administration

Cilj ovog kursa:

Polaznici će naučiti osnove rada sa CISCO ruterima i svičevima i pripremiti se da budu Cisco administratori. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

Kurs pokriva oblasti Cisco ispita: CCNA - 200-120

Sadržaj kursa:

 • mrežna komunikacija, protokoli, topologije, standardi
 • OSI model i slojevi OSI modela
 • mrežno adresiranje, podmreže, VLSM
 • Ethernet, infrastrukturni mrežni uređaji
 • TCP/IP
 • mrežno kabliranje
 • uvod u Cisco IOS
 • nadgledanje i dokumentovanje mreže
 • uvod u rutiranje paketa
 • statičko rutiranje
 • algoritmi za rutiranje
 • dinamički protokoli za rutiranje
 • RIPv1 i RIPv2
 • EIGRP
 • OSPF
 • dizajn lokalnih mreža
 • konfiguracija svičeva
 • podešavanje sigurnosti svičeva
 • VLAN i VTP
 • STP i problemi na drugom sloju OSI modela
 • rutiranje između VLAN-ova
 • WLAN topologija i sigurnost
 • konfiguracija bežičnog svič servisa u WAN mrežama
 • PPP
 • Frame Relay
 • sigurnost mreže na organizacijskom nivou
 • kontrola pristupa korišćenjem ACL-a
 • širokopojasne usluge i VPN
 • PAT, NAT, DHCP i IPv6
 • otkrivanje i uklanjanje problema u mrežama organizacija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.