Kurs Cisco network administration

Američka kompanija Cisco System osnovana je davne 1984. godine, a do danas je zahvaljujući brojnim inovacijama postala vodeća kompanija u oblasti mrežne infrastrukture. Svojim rešenjima ova kompanija pokriva preko 80% ukupnog svetskog tržišta što je uticalo na ogromnu potražnju za obučenim Cisco stručnjacima.

Kurs Cisco network administration kao što njegov naziv i govori baviće se administracijom računarskih mreža. Kao polaznik ovog kursa moći ćete da usvojite korisne veštine i praktična znanja koja ćete sa lakoćom primenjivati u implementiranju i rukovanju kompleksnom Cisco opremom.

Stečene veštine omogućiće vam da se bavite mrežnom administracijom - zanimanjem koje je sve traženije iz godine u godinu. Nakon uspešno završenog kursa bićete obučeni da obavljate posao administratora sistema i tako postanete najvažniji stručnjak za svaku kompaniju koja naiđe na probleme sa mrežom i njenim komponentama.

Cisco network administration kurs će vam omogućiti znanja koja ćete moći da primenjujete za realizovanje svakodnevnih rutinskih zadataka, ali i dijagnostikovanje i rešavanje znatno kompleksnijih problema koji sprečavaju normalan rad korisnika mreže. Bićete spremni da vodite računa o apsolutno svim fizičkim i virtuelnim aspektima jedne mreže.

Usvojena znanja koristiće vam i prilikom dokumentovanja i arhiviranja brojnih problema kao i procedura koje je potrebno realizovati da bi se isti problemi otklonili. Pored toga mnoge velike kompanije često će koristi vašu stručnosti i kako bi dodatno poboljšali softverske i hardverske komponente i tako ostalim zaposlenima omogućili efikasnije funkcionisanje i obavljanje redovnih aktivnosti. Drugim rečima, ovaj kurs pružiće vam znanja koja ćete uvek moći da primenite u praksi i sebi pronađete odlično plaćen posao u IT svetu.

Opis i cilj kursa Cisco network administration

Na ovom kursu imaćete priliku da naučite sve je važno o aktivnoj Cisco opremi. Upoznaćete se sa samom Cisco arhitekturom, radom sa ruterima, svičevima i konceptima celokupne infrastrukture na Cisco opremi.

Kurs je osmišljen tako da će vam tokom predavanja postepeno biti objašnjene sve osnove funkcionisanja uređaja, kao i komande pomoću kojih ćete njima upravljati. Pored toga, sam kurs obuhvata veliki deo administracije Cisco rutera na mreži i opisuje način upotrebe komandi za samu administraciju. Znanja koja steknete moći ćete da iskoristite u radu sa Cisco aktivnom opremom, ruterom i svičevima.

Razvijanjem novih veština bićete spremni da postanete Cisco administrator i obavljate sva zaduženja koja podrazumeva ovo zanimanje. Instaliranje hardvera u cilju umrežavanja, održavanje i rešavanje problema postojeće mreže biće samo neki od zadataka sa kojim ćete se susretati tokom obavljanja ovog perspektivnog posla.

Kompletan kurs Cisco network administration podeljen je u 7 tematskih celina kroz koje ćete iz lekciju u lekciju sticati sve kompleksnija znanja, tako da ćete nakon uspešnog završetka kursa imati sve neophodne veštine za rad sa Cisco opremom.

U početnim predavanjima upoznaćete se sa funkcionisanjem IP mreža, saznaćete šta zapravo predstavljaju interne mreže i na koji način ih možete kreirati. Osim toga, naučićete kako putuju podaci kroz mrežu i koja je funkcija mediuma, kablova, konektora i portova. U sledećem modulu očekuje vas konfigurisanje svičeva i rutera, a zatim i konfigurisanje i rad sa VLAN-ovima.

S obzirom da će vaša znanja iz predavanje u predavanje biti sve bogatija sa lakoćom ćete moći da usvajate i nove zahtevnije veštne koje se tiču IP adresiranja i koncepta rutiranja. Kako se kurs bude bližio kraju na red će doći i modul koji fokus stavljaja na protokole i metode rutiranja, odnosno upravljanje Cisco IOS fajlovima, konfigurisanje OSPF-a i InterVLAN rutiranja i još mnogo toga. U poslednjem delu kursa predavači će vas upoznati sa naprednim mrežnim servisima tačnije implementacijom DHCP servera na Cisco ruteru, pristupnim listama i prevođenjem mrežnih adresa.

Kurs Cisco network administration

Plan i program predavanja

1. Koncept računarskih mreža i komunikacije po TCP/IP protokolu

 • Funkcionisanje IP mreža 
 • OSI i TCP/IP modeli .
 • OSI model za međupovezivanje sistema 
 • Kako podaci putuju kroz mrežu? 
 • Mediumi, kablovi, konektori, portovi kojima se povezuju Cisco uređaji na LAN mreži

2. Konfigurisanje svičeva i rutera

 • Metode povezivanja i pristupanja 
 • Inicijalno konfigurisanje svičeva 
 • Konfigurisanje svičeva 
 • Provera statusa i funkcionalnosti mreže

3. Konfigurisanje i rad sa VLAN-ovima

 • VLAN 
 • Konfigurisanje VLAN-ova

4. IP adresiranje

 • IP adresiranje 
 • IPv6 adrese 
 • IPv4/IPv6 tranzicioni mehanizmi

5. Koncept rutiranja

 • Koncept i tabele rutiranja 
 • Boot proces Cisco IOS rutera 
 • Konfigurisanje portova i interffejsa

6. Protokoli i metode rutiranja

 • Upravljanje Cisco IOS fajlovima 
 • Različite metode rutiranja i protokoli rutiranja 
 • Protokoli za rutiranje 
 • Konfigurisanje OSPF-a 
 • Konfigurisanje InterVLAN rutiranja

7. Napredni mrežni servisi

 • Implementacija DHCP servera na Cisco ruteru 
 • Pristupne liste 
 • Prevođenje mrežnih adresa

Polaznici kursa Cisco network administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.