Computer Networks

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa tehnologijama umrežavanja računara i uređaja koji koriste računarsku mrežu u svom radu. Podeljen je na logičke celine (module) koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od osnova umrežavanja, vrsta mrežnih protokola i mreža, rutiranja saobraćaja i bežičnih mreža, do rešavanja mrežnih problema i praćenja rada mreže. Svedoci smo brzog razvoja društva kao informatičke celine (globalno selo) u kome je pravovremena i tačna informacija od vrlo visokog značaja. Shodno tome, poznavanje mrežnih tehnologija je neophodno za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Cilj kursa:

Sticanje znanja neophodnih za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, uključujući podešavanje mrežnih parametara, rad sa mrežnom opremom i rešavanje problema mreže. Polaznici će se upoznati sa razlozima umrežavanja, kako i zašto deliti mrežne resurse, sa tipovima i topologijama mreža, načinima i alatima kako da prate stanje mreže i naučiće kako da reše problem u radu mreže. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše podešavanje mreže, prate rad i rešavaju probleme u radu mreže.

 • Motivi umrežavanja (deljenje resursa)
 • LAN i WAN mreže (geografska ograničenja)
 • Radne grupe i domeni
 • Strukturno kabliranje (vrste mrežnih medijuma i njihove karakteristike)
 • Kablovska i konektorska oprema (rad sa UTP kablovima i RJ-45 konektorima, krimpovanje)
 • Horizontalno i vertikalno kabliranje
 • Mrežne arhitekture (Ethernet, Token Ring...)
 • Mrežne topologije (Bus, Star, Ring, Mesh, hibridne...)
 • OSI model sa detaljnim opisom OSI nivoa
 • Razumevanje OSI modela (standarda)
 • IP adresiranje
 • Klasno IP adresiranje
 • Besklasno IP adresiranje
 • Mrežni protokoli
 • TCP/IP familija protokola
 • Mrežne komande (Ipconfig, Ping, Net, Pathping...)
 • Otklanjanje jednostavnijih kvarova
 • Mrežna oprema (Switch, Router)
 • Osnovi rada Switcheva
 • Osnovi rada Routera
 • Osnovi rutiranja
 • Algoritmi rutiranja
 • Nadzor mreže (alati tipa IP monitor)
 • Praćenje trendova rada mreže
 • Propusni opseg mreže
 • Upravljanje mrežom
 • Osnovi bežičnih mreža (Wireless)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.