Computer systems and software

Cilj kursa: Computer Systems and Software obezbedjuje kandidatima razumevanje suštinskih aspekata računarskog sistema, hardvera, sistemskog softvera, programerskih alata i tehnika, podataka, njihove predstave i strukture, prenosa i umrežavanja. Priprema za polaganje ispita po Cambridge International programu.

 

Sadržaj kursa:

          components of a Computer System;

          system software;

          programming tools and techniques;

          data: their representation, structure and management;

          hardware;

          data transmission and networking.

          systems development life cycle;

          choosing applications software for application areas;

          handling of data in information systems;

          designing the User Interface

          characteristics of information systems;

          implications of computer use

          the functions of operating systems;

          the functions and purposes of translators;

          computer architectures and the fetch-execute cycle;

          data representation, data structures and data manipulation;

          programming paradigms;

          databases;

          use of systems and data;

          systems development, implementation, management and applications;

          simulation and real-time processing;

          common network environments, connectivity and security issues.

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.