Construction Elements

Opis kursa:

Polaznik se na kursu Construction Elements upoznaje sa osnovnim elementima arhitektonskih objekata, kao i načinom njihovog prikazivanja. Na kursu se obrađuju i osnovni principi dimenzionisanja elemenata jednog građevinskog objekta.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da osposobi polaznik za osnovni prikaz građeninskih elemenata kroz planove i prostorni prikaz.

Sadržaj kursa:

Delovi objekta

  • stub
  • greda
  • temelj
  • zid
  • krov
  • vrata
  • prozori
  • stepenice

Dimezionisanje

  • dimenzije
  • površine

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.