Data Driven Android Application Development

Opis kursa:

Kurs obrađuje osnove perzistencije podataka koje koriste aplikacije koje funkcionišu pod Android operativnim sistemom. Akcenat je posebno stavljen na korišćenje takozvanih embedded baza podataka i upoznavanje sa SQLite sistemom za upravljanje bazama. Kurs pokriva i osnove SQL jezika.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da osposobi polaznike za kreiranje optimizovanih upita, rukovanje tokovima podataka, kao i strategijama indeksiranja, optimizacije i pravljenja rezervnih kopija podataka u okviru Android aplikacija.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.