Data-Driven Application for iOS platform

Opis kursa:

Naučićete šta je to istrajnost podataka i zašto je bitna, kao i kako da čuvate podatke koristeći iPhone fajl sistem, kako da sačuvate i preuzimate podatke koristeći različite “trajnije“ varijante, kao što su Core Data i SQLite.

Cilj kursa:

Osposobljavanje korisnika za razvoj aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka za iOS platforme.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.