Development of e-learning materials

Cilj kursa: Na kursu se obrađuju tehnike razvoja e-learning materijala počev od priprema tekstova, slika, audio i video zapisa za pojedini e-learning kurs pa sve do pravljenja kompletnog multimedijalnog materijala. Polaznik se upoznaje sa načinima za pravljenje testova na Internetu i njihovim plasiranjem. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za potpuno samostalnu izradu e-learning materijala za izabranu oblast.

 

Sadržaj kursa:

             Analiza ciljne grupe

             Analiza i definisanje ciljeva kursa

             Izbor tehnologija isporuke e-learning materijala

             Razvoj nastavnog plana i programa

             Planiranje elemenata i sadržaja kursa

             Priprema tekstulanog materijala

             Priprema i obrada slika

             Priprema audio i video zapisa

             Izrada multimedije

             Priprema online testova

             Unos elemenata e-kursa u sistem

             Povezivanje elemenata kursa

             Kontrola kvailteta kursa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.