Digital graphics

Cilj kursa: Digitalna tehnologija u potpunosti je promenila način na koji dizajner razmišlja pri stvaranju kreativnih rešenja. Kurs ima za cilj da nas upozna sa tehnikama i alatima potrebnim da bi se stvorila vizulena predstava sposobna da komunicira i pokreće posmatrča na akciju. Primenom elemenata grafičkog oblikovanja, principa dizajna i upotrebom boje polaznik kursa biće kompletno osposobljen da upotrebom odgovarajućih softverskim aplikacija obradi sliku, kreira digitalnu ilustraciju, kombinuje i montira generisane elemente u jedinstvenu celinu likovnog izraza smeštenog u digitalno okruženje.

 

Alati: U sklopu ovog kursa obrađivaće se sledeći alati:  Photoshop, Indesign, Illustrator, Acrobat.

 

Sadržaj kursa:

§          Elementi grafičkog oblikovnja

§          Tipografija

§          Teorija boje

§          Upotreba svetlosti

§          Upotreba senke

§          Rad sa filterima i efektima

§          Vektorska grafika

§          Rasterska grafika

§          Digitalna obrada slike

§          Digitalna ilustracija

§          Komponovanje i montaža

§          Rad sa grafičkim fajlovima

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.