Program InternetAcademy

Digital Media Manager – Za osobu koja želi da ovlada veštinama online oglašavanja

Komunikacija sa potrošačima i oglašavanje, poslednjih godina ubrzano se prebacuje na online medije. Preciznije pogađanje ciljne grupe, ekonomičnost, efikasnost, samo su neki od razloga zbog čega internet postaje glavni kanal komunikacije. Zbog toga je kompanijama veoma važno da na pravi način upravljaju online komunikacijom i oglašavanjem.

Na programu Digital Media Manager steći ćete sva neophodna znanja i veštine iz oblasti online marketinga, medija i oglašavanja.

Postanite stručnjak za digitalne medije!

Tokom ovog programa naučićete kako da iskoristite internet i sve online platforme i servise, tako da budu u službi vašeg marketinga i komunikacije sa potrošačima. Postaćete stručnjak za kreiranje sopstevnih kanala komunikacije, a naučićete kako da na što kreativniji i efikasniji način iskoristite postojeće.

Šta ćete naučiti na ovom programu?

Ovaj program će vas pripremiti za uspešno vođenje komunikacije i marketinga na digitalnim medijima. Naučićete koje su to specifičnosti digitalnih medija, koje su prednosti i kako da te prednosti iskoristite za poboljšanje poslovanja vaše kompanije. Program je u potpunosti usaglašen sa CIM.co.uk sertifikacijom Managing Digital Media.

Nakon završenog programa možete da steknete jedno od stručnih zvanja: 

  • Online Brand Manager
  • Search Engine Marketing (PPC/SEO) Specialist

 

Digital Media Manager plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1.  MR Media Relations  6 
2. PR PR and Business Communications  18
3. MIT Marketing in iT  18
4. IM Internet marketing  12
5. SCRM Sales and CRM  18
6. STRMA Strategic marketing  6
7. MMA International marketing  6
8. BE Business Ethics  3
9. KMP Quantitative Business Methods  6
10. S Sponsorship  3
11. CR Corporate Responsibility  3
12. EBI E-Business 8
13. EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
14.  AA Online Media Offers and Reporting  3
15.  ACOO Advertising Campaign Organization and Optimization  6 
16.  CB Consumer Behaviour  6
17.  BREND Branding  6
18.  IMAK Intergated marketing activities  6
19.  ILB Internet law basics  6
20.  SEM SEO & PPC  24
21.  OOEM Online operations effectivity measurement & optimisation  12
22. IMP Internet Marketing Plan 6
23. KPIM Key Perfomance Indicators in IMC  3
24. IDM Integrating Digital Media 6
25. EL2 English Language 2 online
26. FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Digital Media Manager programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski, već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

 

Tim vrhunskih predavača

Znanja i veštine za uspešno vođenje internet prodaje, online marketinga i komunikacije, kao i elektronskog poslovanja preneće vam najuspešniji stručnjaci iz ovih oblasti. Sve kurseve i predavanja u okviru smerova na ITAcademy pripremili su ljudi koji su lideri internet poslovanja u regionu i vrhunski predavači, spremni da vam se u potpunosti posvete i od vas stvore vrhunske stručnjake online marketinga, prodaje i biznisa!

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate

Školovanjem na smeru Digital Media Manager obezbedićete sebi prestižne međunarodne diplome i sertifikate koji vam obezbeđuju ogromnu prednost pri zapošljavanju:

  • CAM Level 4 Diploma in Digital Marketing (Media and Branding),
  • CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing,
  • IQN Diploma in Marketing,
  • Google AdWords & Analytics sertifikati

Takođe, nakon kompletiranja Digital Media Manager programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Digital Media Manager programu,
  • ITAcademy Certified Digital Media Manager sertifikat

 

Da li ima mesta na Digital Media Manager programu?
Proverite, upisni rok je u toku

upisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.