e-learning concept and solutions

Cilj kursa: Na kursu se obrađuju osnovni pojmovi učenja na daljinu i učenja preko Interneta. Obradjuju se različiti modeli učenja preko Interneta kao i društvene potrebe za razvojem koncepta e-learninga i longlife učenja. Polaznik se upoznaje sa konceptom, tehnologijama, metodologijom i trendovima u razvoju e-learninga kao i različitim prednostima uvodjenja e-learning sistema u različitim vrstama organizacija.

 

Sadržaj kursa:

           Pojam učenja na daljinu

           Učenje preko Interneta

           Društvena potreba

           Tehnološke osnove

           Metodologija e-learning-a

           e-learning u organizacijama 

           Trendovi u razvoju e-learninga

           Prednosti e-learninga

           Evaluacija e-learning procesa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.