Elektronsko poslovanje Sinopsis

Cilj kursa: Shvatanje značaja elektronskog poslovanja i načina za njegovu efikasnu realizaciju putem Internet tehnologija. Značaj razvoja novog vida poslovanja, lakog pristupa klijentima i partnerima širom sveta putem web medija i iskorišćenje velikog potencijala Internet tržišta.

 

Preduslov za polaganje: Položen IIT.

 

Sadržaj kursa:

          Razvoj elektronskog poslovanja

          Internet i nova ekonomija

          Strategije i pristupi eksploataciji web tehnologije

          Razvoj E-commerce-a

          Planiranje i softverska arhitektura e-commerce rešenja

          Poslovanje između privrednih subjekata (B2B)

          Poslovanje kompanija sa potrošačima (B2C)

          Ostale varijante e-commerce poslovanja (B2B2C i dr.)

          Virtuelne organizacije

          Plaćanje preko Internet-a

          Horizontalni i vertikalni web portali

          Razoj E-government-a

          Saradnja vlade sa drugim vladama (G2G)

          Saradnja vlade sa građanima (G2C)

          Saradnja vlade sa poslovnim subjektima (G2B)

          Razvoj E-banking-a

          Obavljanje bankarskih usluga preko Internet-a

          Autorizacija i prava pristupa korisnicima

          Značaj zaštite u elektronskom poslovanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.