Geometry

Opis kursa:

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa geometrijom. Podeljen je u logičke celine (module) koje vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od osnovnih geometrijskih elemenata, euklidske geometrije, vektora, geometrije ravni i, konačno, geometrije u prostoru. Poznavanje geometrije nam je neophodno za dalji uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji možemo primeniti na različite oblasti, dizajn proizvoda, tehnologiju, kao i primenu u arhitekturi i za dalji uspešan rad na polju informacionih tehnologija.

Cilj kursa:

Usvajanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje i primenu različitih softverskih paketa namenjenih za dizajn i projektovanje. Upoznavanje polaznika sa svim neophodnim elementima klasične geometrije u cilju boljeg razumevanja prostora, koje će primenjivati kroz ostale kurseve.

Kurs pokriva oblasti Cisco ispita: CCNA - 200-120

Sadržaj:

 • Postulat paralelnosti i preseka
 • Ugao i simetrija
 • Translacija
 • Rotacija
 • Trougao
 • Četvorougao
 • Pravilni mnogouglovi
 • Postulati o dužini
 • Postulati o uglu
 • Postulati o površini i zapremini
 • Prizme
 • Kocka
 • Piramida
 • Lopta
 • Valjak
 • Kupa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.