Introduction to 3ds Max

Opis kursa:

Na ovom kursu polaznik se upoznaje sa alatima za kreiranje, selekciju i modifikaciju objekata u programu 3ds Max. Osim toga, steći će i opsežna znanja o načinu primene materijala, mapa i svetala na objekte, kao i o krajnjem procesu koji predstavljaju rendering slika i animacija kamera.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da vas osposobi da samostalno rukujete alatima za modelovanje i materijalizaciju objekata kreiranih u samom 3ds Max programu ili uveženih u isti.

Sadržaj kursa:

 • Primena i značaj 3ds max-a
 • Radna površina i Alatke
 • Definisanje osnovnih parametara
 • Kretanje kroz crtež komandama zoom i pan
 • Veza 3ds max-a i AutoCad-a
 • Izrada mrežnih objekata
 • Složeni objekti
 • Boolean i Proboolean Compound objekti
 • Upotreba modifikatora i značaj
 • Osnovni pregled modifikatora
 • Uvod u postprodukciju 3d modela
 • Kamere i svetla
 • Materijali
 • Render

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.