Introduction to Web Application Development

Opis kursa:

U ovom kursu su obrađene osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu 4.0, pomoću programa Visual Studio 2010.

Cilj kursa:

Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju ASP.NET, Dynamic Data, MVC 2 i AJAX Web aplikacija i Web sajtova. Korisnik će, nakon odslušanog kursa biti upoznat sa konceptima API-ja za razvijanje ovih Web aplikacija, server kontrolama, događajima unutar web aplikacija, komunikacijom web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologijom MVC2...

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.