IT Infrastructure Administration - II godina ::

Third Quarter Semester - ITA

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

14

MA

Mrežna administracija

0+4+1

15

SA

Sistemska administracija

0+4+1

16

SQL

SQL programiranje i administracija

2+4+1

17

E3

Engleski jezik UpperIntermediate

4+0+1

18

BIP

Biznis i preduzetništvo

2+0+1

19

MIS

Menadžment Informacioni Sistemi

2+0+1

 

Fourth Quarter Semester - ITA

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

20

ZMI

Zaštita mrežne infrastrukture

2+0+1

21

PMI

Projektovanje mrežne infrastrukture

0+4+1

22

EP

Elektronsko poslovanje

2+0+1

23

RS

Održavanje realnog IT sistema

0+2+1

24

E4

Poslovni engleski jezik za IT stručnjake

4+0+1

25

PZK

Profesionalne veštine i priprema za karijeru

1+1+1

26

P

Projekat

0+0+1

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.