IT Management - II godina

 

Third Quarter Semester - ITM

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

14

MIS

Menadžment Informacioni Sistemi

2+0+1

15

SA

Sistemska Administracija

0+0+4

16

E3

Engleski jezik UpperIntermediate

4+0+1

17

MIT

Marketing u Informacionim Tehnologijama

2+0+1

18

BIP

Biznis i preduzetništvo

2+0+1

19

MLJR

Menadžment ljudskih resursa

2+0+1

20

SQL

SQL programiranje i administracija

2+4+1

21

M

Menadžment

2+0+1

 

Fourth Quarter Semester - ITM

RB

ŠIFRA

KURS

FOND

22

EP

Elektronsko poslovanje

2+0+1

23

SI

Sofversko inženjerstvo

2+0+1

24

ZIT

Zaštita IT infrastrukture

2+0+1

25

FM

Finansijski menadžment

2+0+1

26

E4

Poslovni engleski jezik za IT stručnjake

4+0+1

27

PVPK

Profesionalne veštine i priprema za karijeru

1+1+1

28

UK

Upravljanje kvalitetom

2+0+1

29

P

Projekat

0+0+1

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.