Izrada, testiranje i održavanje softvera Sinopsis

Cilj kursa

Cilj kursa Izrada, testiranje i održavanje softvera je spoznati sve veći značaj kompletnog procesa implementacije softvera počev od izrade, preko testiranja, zaštite i sigurnosti u softverskim sistemima sve do održavanja. Naučiti osnovne tehnike zaštite prilikom pisanja programa i izbegavanja sigurnosih propusta. Testiranje i otkrivanje bug-ova u programu.

Sadržaj kursa:

 • Dizajn i analiza sistema
 • Izrada specifikacije
 • Razvoj softvera
 • Značaj zaštite softverskih rešanja
 • Tehnike pisanja softverskih programa
 • Kontrola prava pristupa softverskim modulima
 • Korišćenje source safe rešenja
 • Testiranje programa
 • Otkrivanje sigurnosnih propusta
 • Prava pristupa i autorizacija
 • Obezbedjenje rada u ekstremnim uslovima
 • Zaštita podataka
 • Gubitak podataka
 • Pojam i značaj kriptovanja
 • Simetrično i asimetrično kriptovanje
 • Kriptovanje javnim ključem
 • Kriptovanje tajnim ključem
 • Sigurnosni protokoli (SSL)
 • Prety Good Privacy (PGP)
 • Digitalni potpis
 • Zaštita računara
 • Zaštita napajanja
 • Zaštita na Internet-u
 • Mehanizmi oporavka (vraćanje podataka sa hard diska)
 • Značaj kreiranje backup-a
 • Pisanje dokumentacije
 • Servisiranje i podrška korisnicima.

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.