Java Core Programming


Opis kursa:

Kurs obuhvata uvod u osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje. Obuhvata osnovne komponente, tipove podataka, promenljive, operatore, kontrolu toka, objektno programiranje, osnovno rukovanje fajl sistemom i podacima. Kurs obrađuje pomenute tematike kroz osnovne Java klase.


Cilj kursa:


Upoznavanje korisnika sa osnovnim konceptima programiranja, kroz programski jezik Java. Korisnici se osposobljavaju za upotrebu standardnih programerskih tehnologija i rešavanje problema, i upoznaju sa objektno orjentisanim konceptom kroz programski jezik Java.


Sadržaj kursa:


1. Uvod u Javu

 •     Opis jezika i uvod u Java programiranje
 •     Java SE paketi i njihova namena
 •     Instalacija i podešavanje okruženja
 •     Kreiranje, prevođenje i startovanje Java konzolne aplikacije
 •     Testiranje i dibag
 •     Sintaksa jezika


2.  Promenljive, operatori, tipovi

 •     Tipovi podataka
 •     Promenljive
 •     Konstante
 •     Operatori


3. Uvod u klase i objekte

 •     Uvod u klase
 •     Definisanje klasa
 •     Članovi klase
 •     Instanciranje klase
 •     Boxing i unboxing
 •     Interfejsi
 •     Apstraktne klase


4. Nizovi i kolekcije

 •     Kreiranje nizova
 •     Upotreba nizova
 •     Višedimenzionalni nizovi
 •     Kolekcije
 •     Liste
 •     Hash tabele
 •     Mape


5. Kontrola toka programa

 •     If else struktura
 •     Switch case struktura
 •     Ternarni operator


6. Petlje

 •     For petlja
 •     While petlja
 •     Korišćenje iteratora


7. Metode

 •     Kreiranje metoda
 •     Upotreba metoda
 •     Prepisivanje metoda
 •     Apstraktni metodi


8. Upravljanje izuzecima

 •     Try, catch, finally blokovi


9. Upravljanje podacima

 •     Konektovanje na bazu podataka
 •     Preuzimanje, unos, izmena i brisanje podataka iz baze (CRUD)

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.