Java Web Programming

Opis kursa:

Objašnjava na koji način se kreiraju Java web aplikacije. U sadržaju ovog kursa nalaze se i Servleti, Java Server Pages, Java Server Faces, apleti, ospkrba ajax aplikacija...

Cilj kursa:

Osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje kompleksnih web aplikacija upotrebom Java tehnologija, jsp, jsf, servleta i appleta. Upoznavanje polaznika sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija.

Sadržaj kursa:

  • Uvod u Java web components
  • Proizvodnja i deployment web aplikacija
  • Java Server Pages
  • Java Servleti
  • Java Server Faces
  • JAVA klijentsko programiranje RIA
  • Java Apleti
  • Java i AJAX

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.