Kompetencije IT administratora

Konkurentno poslovanje i opstanak na tržištu podrazumeva upotrebu informacionih tehnologija, i samim tim savremene hardverske opreme. Bilo da je reč o preduzeću sa malim brojem računara ili velikim kompanijama neophodno je uvođenje računarskih mreža i odgovarajuće softverske podrške, kao i kompetentan kadar koji će odgovoriti zahtevima savremenog poslovanja podržanog hardverskim i softverskim rešenjima.

Polaznici IT Academy na odeseku Administration se pripremaju za rad na celokupnom procesu planiranja, projektovanja, konfigurisanja, implementacije i održavanja kompletne mrežne infrastrukture, korišćenjem niza svremenih tehnologija.

Oni stiču znanja sa naglaskom na mrežnu i sistemsku administraciju. Mrežna administracija između ostalog podrazumeva dizajn lokalne mreže, razumevanje mrežnih protokola i koncepta domena u mrežnom okruženju, poznavanje mrežne opreme i konkretan rad sa njom, poznavanje PC hardverskih i serverskih PC arhitektura, poznavanje mrežnih servisa.

Sistemska administracija predstavlja primenu kombinacija skupa zadataka u svrhu nadgledanja i upravljanja IT infrastrukturom organizacije. Sistem administratori koji se školuju na IT Academy imaju i znanja i iz programiranja, jer je njihov zadatak da budu garancija ispravnog i odgovarajućeg rada mreže, zavisno od tipa aplikacija, broja korisnika i podrške poslovnim procesima. Poslovanje se danas zasniva na pravovremenim i tačnim informacijama, koje su danas uslovljene primenom moderne komunikacione tehnologije. Sistem administrator je odgovoran za obradu i rukovanje informacijama koje direktno zavise od primene informacionih tehnologija. On takođe osmišljava jasan plan sistemske administracije, odnosno izdržljivosti informacionog sistema.

Alati, sistemi i tehnologije kojima vladaju administratori školovani na IT Academy:
• MS Windows 2003 Server
• AD (Active Directory)
• Ugrađeni MS alati sa za rad sa mrežnim i direktorijumskim servisima
• MS Windows XP
• MS Windows Vista
• LINUX OS
• Alati za za dijagnostiku i održavanje mreže
• AV alati
• MS SQL server
• SQL Server Managemet Studio
• MS Visio

Veštine koje su neophodne dobrim administratorima prepoznaćete u polaznicima IT Academy, odseka Administration:
• dijagnostikovanje hardverskih i softverskih rešenja, zamena oštećenih komponenti
• bekapovanje podataka i oporavak oštećenih podataka
• održavanje pojedinih računara i računarskih mreža 
• planiranje, koordinacija i implentacija sigurnosnih mera na računarskoj mreži
• nadgledanje performansi mreže sa ciljem njene optimizacije
• konfiguracija i testiranje računarskih komponenti

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.