Kompetencije polaznika IT Academy

Sa sve većim uplivom i korišćenjem informacionih tehnologija u svim oblicima poslovanja, verujemo da Vi, kao poslodavac, imate sve veću potrebu za zapošljavanjem kvalitetnog kadra iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, verujemo da se često susrećete sa problem pronalaženja i odabira takvog kadra, koji bi znanjima i veštinama koje poseduje na najefikasniji mogući način odgovorio potrebama Vaše firme, i doprineo poboljšanju poslovanja i produktivnosti.

IT Academy svojim radom pokušava da prevaziđe jaz koji postoji između tradicionalnog obrazovnog sistema i onoga što su stvarne potrebe na tržištu. Prevazilazeći glavnu manu obrazovnog sistema, a to je nedostatak prakse, IT Academy obrazuje kadar iz oblasti informacionih tehnologija, pružajući mu najsavremenija znanja i veštine. Kako je IT Academy nastala imajući u vidu potrebe privrede, naši polaznici po završetku školovanja poseduju savremena znanja koja doprinose razvoju preduzeća.

Ovde možete videti u okviru kojih sve oblasti informacionih tehnologija se školuju naši polaznici, i koje su to kompetencije koje imaju nakon završenog školovanja.

Programeri
Dizajneri
IT administratori
IT menadžeri


Kontaktirajte nas ukoliko želite da Vam preporučimo najuspešnije polaznike IT Akademije.

 

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.