Management and Business Organisation

Opis kursa

Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, menadžmenta, organizacije i preduzeća. Upoznaćete se i sa načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima kojima raspolažu, kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da steknete sveobuhvatna znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumete okruženje u kojem radite. Jedan od osnovnih ciljeva je i da steknete jasnu sliku o stalnim promenama, izazovima i šansama koje karakterišu savremeno poslovanje.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.