Manual Modeling

Opis kursa:

Ručno modelovanje predstavlja kurs na kome se polaznici upoznaju sa pravljenjem maketa u cilju sagledavanja logike modelovanja. Na kursu se, između ostalog, obrađuju linearni i površinski elementi, kao i zakrivljene površine.

Cilj kursa:

Cilj kursa je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere osposobe za pravljenje skaliranih modela objekata, da sagledaju logiku modelovanja i upotrebe materijala.

Sadržaj kursa:

  • Uvod u modelovanje
  • Primena ručnog modelovanja
  • Komponovanje linearnih elemenata
  • Komponovanje površinskih elemenata
  • Razvijanje mreže objekata
  • Modelovanje terena
  • Modelovanje elemenata zasnovanih na krivim linijama i površinama
  • Materijali u maketarstvu

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.