Marketing software

"MS omogućava da u realnom vremenu praćenje zahteva klijenata i nakon toga njihovo pretvaranje u marketinške ili prodajne aktivnosti.  Osnovu koncepta primene ovog rešenja čini mogućnost upravljanja 4P marketing miksom (price - cena, product - proizvod, promotion - promocija, place - mesto)

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.