Microsoft Certified System Engineer

microsoft sertifikat

Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) predstavlja najcenjeniji i najtraženiji sertifikat iz oblasti projektovanja i implementacije mrežne infrastrukture u okruženju Microsoft Windows serverskih operativnih sistema.

MCSE je odgovarajući sertifikat za kandidate koji već (najmanje dve godine):

 • administriraju mrežu zasnovanu na Microsoft Windows serverskim operativnim sistemima (2000, 2003)
 • imaju odgovarajuća praktična znanja iz oblasti Microsoft mrežne arhitekture i mrežnih servisa
 • imaju odgovarajuća praktična znanja iz oblasti administriranja aktivnog direktorijuma (i domena)

Da bi se stekao ovaj sertifikat, kandidati moraju da polože (u osnovnoj varijanti) sedam ispita: šest osnovnih i jedan izborni. Postoje i takozvani "Upgrade" ispiti, koji služe za obnavljanje sertifikata tokom vremena, na način koji je najviše isplativ za kandidata.

Osnovni ispiti su:

 • 70-290: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
 • 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • 70-293: Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
 • 70-294: Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
 • 70-270: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional (kome odgovara kurs 2272: Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional)
 • 70-297: Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure ili
 • 70-298: Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network

U sklopu MCSE sertifikata danas postoje i dve moguće specijalizacije, i to su:

 • MCSE: Messaging on Windows Server 2003
 • MCSE: Security on Windows Server 2003

Obe specijalizacije zahtevaju tri osnovna i jedan ili više ispita za specijalizaciju. Osnovni ispiti su isti kao i u slučaju osnovne MCSE sertifikacije.

Messaging specijalizacija podrazumeva sledeća dva ispita:

 • 70-284: Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003, kome odgovara kurs 2400: Implementing and Managing Microsoft Exchange Server
 • 70-285: Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization.

Security specijalizacija podrazumeva sledeća dva ispita:

 • 70-299: Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
 • 70-227: Installing, Configuring, and Administering Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
 • 70-350: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
 • ili
 • SY0-101: CompTIA Security+

Opširnije o Microsoft Certified Systems Engineer sertifikaciji možete pogledati na sajtu Microsoft-a. .

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.