Multimedia Interactive Design

 

Opis kursa:


Kurs se bavi osnovama interaktivnog dizajna i njegovim osnovnim principom – usability. Kreiraju se Storyboard i scenarija za reklame, igrice i sajtove.


Sadržaj kursa:

  • Interaktivnost
  • Osnove interaktivnog dizajna
  • Elementi interaktivnog dizajna
  • Storyboard
  • Scenario
  • Animatics

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.