MySQL Programming and Administration

Opis kursa:

Ovaj kurs obrađuje:

  • Osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server
  • Rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom
  • Kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka
  • Upoznavanje funkcionalnosti MySQL servera
  • Strategije indeksiranja, bekapa i optimizacije.

Cilj kursa:

Cilj kursa je, najpre, da obuči polaznika za administraciju i programiranje MySQL servera. Osim toga, upoznaje polaznike sa arhitekturom relacione baze podataka, upitnim jezikom, sistemima skladištenja podataka, logikom relacionog koncepta i drugim osobinama relacionih baza podataka i MySQL servera.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.