Neprekidno usklađivanje programa sa razvojem IT-a

Informacione tehnologije karakteriše izuzetno dinamičan razvoj. Čitavi koncepti se promene svakih nekoliko godina, a iz dana u dan taj period je sve kraći. Stoga se od institucija koje se bave edukacijom IT stručnjaka očekuje da neprekidno unapređuju i usklađuju programe školovanja sa razvojem informacionih tehnologija i novo izdatim silabusima IT udruženja, što mi na ITAcademy upravo i činimo.

Članstvo u međunarodnim organizacijama nas obavezuje da stalno pratimo nove trendove i neprestalno se usavršavamo, tako da naši polaznici imaju priliku da rade sa najsavremnijim programskim alatima koje koriste IT profesionalci širom razvijenog sveta, i da uče samo ono što je aktuelno.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.