Network Server Services

Opis kursa:

Naučite da upravljate Windows 2012 serverom. Kurs uvodi polaznike u procese konfiguracije i održavanja ključnih infrastrukturnih servisa Windows Server 2012 mrežnog poslovnog okruženja. Materija koja se obrađuje je vezana za instalaciju i održavanje najvažnijih servisa Windows Servera 2012 – aktivnog direktorijuma, DNS-a, grupnih polisa, korisničkih i servisnih naloga. Ovi servisi predstavljaju osnovu za rad sa naprednim servisima, koje kurs takođe obrađuje – Windows Deployment servis, udaljeni pristup, mrežne polise, direktan pristup, update servisi, enkripcija i napredan nadzor. Polaznici se na temeljan način upoznaju sa svakim od servisa i njihovom međusobnom zavisnošću. Takođe, kroz mrežne servise predstavljaju se napredni vidovi komunikacionih tehnologija, savremeni tipovi autorizacija i enkripcija.

Kurs pokriva obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-411.

Cilj kursa:

Kurs približava korisniku savremene tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na mrežne servise, njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2012 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Materija u kursu treba polazniku da predstavi sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2012 donose i da kroz primere pokaže realnu primenu predstavljenih servisa. Savladavanjem kursa, polazanik bi trebalo da je dobro upoznat sa načinom funkcionisanja Windows Server 2012 bazičnih i mrežnih servisa i da bude osposobljen da u praktičnom radu na pravi način prepozna situacije i upotrebi servise i tehnologije koje će najbolje odgovoriti na zahteve zadatka.

  • Administracija infrastrukture aktivnog direktorijuma
  • Upravljanje korisničkim nalozima
  • Infrastruktura grupnih polisa
  • Upravljanje korisničkim radnim stanicama korišćenjem grupnih polisa
  • Udaljeni pristup
  • Konfigurisanje mrežnih polisa za pristup
  • Podizanje nivoa bezbednosti na mreži
  • Kriptovanje i napredna revizija
  • Upravljanje zakrpama
  • Praćenje rada Windows 2012 servera i mrežne infrastrukture

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.