New Media Environment

Opis kursa:

Kurs je baziran na razlici između digitalnog i analognog. Veliki deo kursa je posvećen internetu i njegovim prednostima, organizaciji informacije, elektronskom učenju i poslovanju. U kurs je uključujen i pregled novih umetnosti i naracije, a obuhvata i deo o video igrama, kao obliku multimedijalne umetnosti.

Cilj kursa:

Kurs ima za cilj da uputi polaznike u funkcionalnost digitalnih medija. Polaznicima će biti predstavljeni novi oblici umetnost, a biće upoznati sa principima kreiranja veb sajtova i video igara.

Sadržaj:

  • Multimedijalna umetnost
  • Televizija kao medijum
  • Interaktivnost
  • Internet
  • Video-igre
  • Distance learning
  • TV i radio produkcija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.