New Media Environment Design

Cilj kursa: Na kursu se proučavaju karakteristike i priroda novomedijskog prostora. Analiziraju se nova sociološka i kulturološka ponašanja pojedinaca i društva koji su se pojavila sa razvojem digitalnih tehnologija i detektuju promene koje je neophodno implementirati u vizuelna rešenja koja pretenduju da uspešno komuniciraju sa korisnikom.

 

Sadržaj kursa:

           Uvod u medijsku umetnost i kulturu

           Razumevanje medija ( web, CD, mobilni uredjaji, igrice )

           Vizuelizacija i kultura

           Vizuelizacija i korisnički orjentisan dizajn

           Internet tehnike i tehnologije

           Interaktivna naracija

           Kritički osvrt na postojeća rešenja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.