Object/relational mapping/Hibernate

Opis kursa:

Kurs obuhvata objektno relaciono mapiranje u Java okruženju, kao i Hibernate ORM Framework. Obrađuju se osnove objektnog modela, relacionog modela, problem nekompatibilnosti ova dva modela, objektno/relaciono mapiranje, alate za objektno/relaciono mapiranje i Hibernate Framework kao jedan od najpopularnijih alata za objektno/relaciono mapiranje.

Cilj kursa:

Cilj je osposobljavanje polaznika za upotrebu Hibernate ORM Framework-a i njegovu integraciju u Java softverske aplikacije. Korisnik će, takođe, biti osposobljen za razvoj profesionalnih skalabilnih aplikacija po uzoru na savremene softverske arhitekture. Kompletan kurs je propraćen razvojem aplikacije za unos podataka o knjigama.

Sadržaj:

 • Uvod u O/R mapiranje
 • Arhitektura hibernate-a
 • Konfiguracija
 • O/R mapiranje u hibernate-u
 • Osnovno OR mapiranje
 • Napredno OR mapiranje
 • Kolekcije
 • Asocijacije
 • Komponente
 • Nasleđivanje
 • Hibernate objekti

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.